News

更新信息 25/08/2021
CK01

CK01

  •  May 14, 2017

ช่อคูน "ตำรับยาไทยใส่นวัตกรรม" นั้นชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ จากตำรับสมุนไพรด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของไทยสู่ผลิตภัณฑ์ natural personal care เพื่อสุขภาพ...ที่ทันสมัย จากนี้ไปถึงเวลาก้าวเดินต่อด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสมุนไพรมาเป็นฐานเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจ Startup ทางเทคโนโลยี