คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 7 คน

คุณภาพของสินค้า
9.29
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
8
การบริการ/อัธยาศัย
8.71
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.07

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 6/9
จำนวนลูกค้า Lv 4/9

เลือกภาษา